„W drzewach”- projekt rozwoju turystyki regionalnej Nałęczowa

TYTUŁ PROJEKTU

„W drzewach”- projekt rozwoju turystyki regionalnej Nałęczowa

BENEFICJENT

Jakub Fraszka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gmina Nałęczów, Gospodarstwo Ogrodnicze Anna Wójcik- Kager

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 366 563,01 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 157 298,00 zł (55,59 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (maj- sierpień 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.wdrzewach.pl

CEL

Głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności turystycznej Nałęczowa na tle Lubelszczyzny oraz Polski dzięki stworzeniu innowacyjnego kompleksu turystycznego. Ważnym elementem projektu jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez oddanie do użytku altan rekreacyjnych z funkcją noclegową na poziomie pni i koron drzew.  Dodatkową ciekawostką mającą na celu zachęcenie turystów do poznania okolicy jest stworzenie autorskiej gry miejskiej. Zabawa zakłada integrację wszystkich atrakcji i produktów lokalnych Nałęczowa i okolic.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła powstanie dwóch w pełni wyposażonych altan. Każda altana posiada po 2 miejsca noclegowe z możliwością rozszerzenia do 4. Jednocześnie jeszcze przed oddaniem obiektu do użytku rozpoczęła się ich promocja, aby potencjalni klienci mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z inwestycją. Wcześniejsza rezerwacja umożliwiła przyjmowanie gości bezpośrednio po zakończeniu budowy. W ramach projektu wykonano oświetlenie altan które stwarza niezwykłą atmosferę. Dokonano oświetlenia alejek, schodów oraz pni i koron drzew znajdujących się w pobliżu. Powstał parking który umożliwi zaparkowanie samochodu w bezpiecznym miejscu i niewielkiej odległości od altan. Istotnym elementem projektu było stworzenie ogrodu, który ubogacił altany o roślinność co dodatkowo wzmocniło atrakcyjność przedsięwzięcia. Dla ceniących aktywny wypoczynek powstała gra miejska „Nałęczów – tajemniczy ogród”  która była elementem promocyjnym głównych atrakcji turystycznych regionu.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu pozwoliła na powstanie zupełnie nowego w Polsce produktu turystycznego. Innowacyjność przedsięwzięcia sprawiła że turyści chcą bliżej obcować z naturą spowodowało to zwiększenie ilości odwiedzin w innych obiektach turystycznych. W ciągu miesiąca z noclegów w altanach korzysta od 40 do 50 osób.

Oddanie do użytku obiektu przyczyniło się do poszerzenia oferty noclegowej Nałęczowa w kategorii „Zespoły domków turystycznych”. Ponadto inwestycja przyczyniła się do promocji lokalnych atrakcji turystycznych m.in. nałęczowskich wąwozów, które nie są powszechnie znane nawet lokalnej społeczności. Scenariusz gry miejskiej „Nałęczów – tajemniczy ogród” opracowany został tak, by zachęcić turystów do odwiedzin jak największej liczby obiektów zlokalizowanych w regionie.