„W siodle też można - turystyka aktywna dla każdego”. Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej promującej turystykę konną na obszarze subregionu Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

„W siodle też można - turystyka aktywna dla każdego”. Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej promującej turystykę konną na obszarze subregionu Trójkąta Turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych- "SZANSA"

MIEJSCOWOŚĆ

Kębło gm. Wąwolnica

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Bankowe Towarzystwo Rowerowe w Nałęczowie, Handel Art. Przem. G. W. Wosik Oddział Jazdy Konnej i Hipoterapii

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 167 445, 53 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 150 700,98 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (wrzesień - grudzień 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.soswkeblo.net.pulawy.pl

CEL

Podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej związanej z turystyką konną, poprzez zmodernizowanie pomieszczenia socjalnego oraz utworzenie profesjonalnej, rekreacyjnej ujeżdżalni krytej. Istotnym elementem realizacji projektu jest wykorzystanie istniejącego potencjału ośrodka konnego oraz walorów krajoznawczo – przyrodniczych miejsca.

DZIAŁANIA

W ramach projektu dokonano modernizacji starego budynku stodoły, który przystosowano na potrzeby szkółki jeździeckiej i hipoterapii. Budynek został wyposażony w podjazd i pomost przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiający wsiadania na konia oraz antresolę przeznaczoną dla obserwatorów. W budynku pomieszczenia socjalnego wykonano modernizację elewacji wewnętrznej, polegającą na wymianie starych płyt pilśniowych na drewniane deski elewacyjne. Odświeżono sufit poprzez położenie nowych gładzi gipsowych i pomalowanie go. Wykonano drewnianą zabudowę kuchenną.

W ramach działań promocyjnych przygotowano baner oraz ulotki promocyjne. Ulotki znajdowały się w miejscu realizacji projektu oraz w punktach urzędowo- turystycznych na terenie Gminy Wąwolnica, Nałęczów, Kazimierz Dolny oraz Puławy. Po zakończeniu projektu zamieszczona została tablica pamiątkowa.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu umożliwiła świadczenie usług jazdy konnej w okresie całorocznym. Modernizacja krytej ujeżdżalni jeździeckiej umożliwia prowadzenie zajęć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przyczyniło się to do wzrostu liczby osób zainteresowanych formą turystyki aktywnej. Wyposażenie ujeżdżalni krytej w podjazd, podest i antresolę, zwiększyło poziom efektywności hipoterapii, liczbę zajęć oraz umożliwiło przyjmowanie większej liczby osób niepełnosprawnych potrzebujących pomocy.