„Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości” - program stypendialny dla licealistów z Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn kreujący podstawy przedsiębiorcze i zwiększający szansę na zatrudnienie w obszarze turystyki

TYTUŁ PROJEKTU

„Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości”- program stypendialny dla licealistów  z Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn kreujący podstawy przedsiębiorcze i zwiększający szansę na zatrudnienie w obszarze turystyki

BENEFICJENT

Społeczne Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne Gminy Żyrzyny

MIEJSCOWOŚĆ

Żyrzyn


PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Publiczne Gimnazjum w Gołębiu, Gimnazjum im. Jana Pawła w Żyrzynie, Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 26 100,00 zł

kwota otrzymanego dofinansowania: 23 490,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (czerwiec- wrzesień 2013 r.)

CEL

Wykreowanie podstaw przedsiębiorczych i rozwój kluczowych kompetencji zwiększających szansę na zatrudnienie w obszarze związanym z turystyką wśród 16 uczestników programu stypendialnego (licealistów z terenu Gminy Żyrzyn i Gminy Puławy) mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży.

DZIAŁANIA

Pierwszym etapem było spotkanie informacyjno-promocyjne w szkołach gimnazjalnych Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn oraz rekrutacja uczestników projektu spośród ich absolwentów. Rekrutacja uczestników polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej przedstawiającej walory turystyczne swojej gminy. Spośród prac konkursowych wybranych zostało 16 najlepszych prezentacji a ich autorzy zostali zaproszeni do udziału w programie stypendialnym. W ramach „Wakacyjnej Akademii Przedsiębiorczości” przeprowadzono trzy moduły programu stypendialnego. Pierwszy moduł zrealizowano w formie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” (40 h) w którym uczestniczyła cała 16 osobowa grupa. Drugi moduł zrealizowano w formie warsztatów w którym uczestniczyły dwie 8- osobowe grupy po 30 h dla każdej z grup, zadaniem uczestników było opracowanie biznesplanu dla planowanej działalności oraz jej promocja poprzez wykonanie prezentacji multimedialnej. Trzeci moduł został zrealizowany w formie wizyt studyjnych w instytucjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Urząd Pracy w Puławach, Urząd Skarbowy w Puławach, Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”). Uczestnicy programu poznali praktyczną stronę prowadzenia działalności gospodarczej podczas wizyty w wypożyczalni kajaków. W celu wyłonienia stypendystów licealiści musieli opracować własny biznesplan. Osoby które otrzymały min. 60 pkt. na 100 możliwych otrzymały stypendium w wysokości 1000 zł.

WSKAŹNIKI

Zrealizowane w projekcie działania mają wpływ na rozwój kluczowych kompetencji, co wpłynie na zwiększenie zatrudnienia młodych ludzi w przyszłości. Udział w programie umożliwił zdobycie kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze związanym z turystyką.