„Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości” - program stypendialny dla gimnazjalistów z Gminy Pułwy i Gminy Żyrzyn kreujący podstawy przedsiębiorcze i zwiększający szansę na zatrudnienie w obszarze turystyki

TYTUŁ PROJEKTU

„Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości” program stypendialny dla gimnazjalistów z Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn kreujący podstawy przedsiębiorcze i zwiększający szansę na zatrudnienie w obszarze turystyki.

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły

MIEJSCOWOŚĆ

Gołąb

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Publiczne Gimnazjum w Gołębiu, Gimnazjum im. Jana Pawła
w Żyrzynie, Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne Gminy Żyrzyn

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 26 100,00 zł
kwota otrzymanego dofinansowania 23 490,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU


4 miesiące (czerwiec- wrzesień 2013 r.)

CEL

Ukształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój kluczowych kompetencji zwiększajacych szansę na zatrudnienie w obszarze związanym z turystyką wśród 16 uczestników programu stypendialnego dla gimnazjalistów z terenu Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn.

DZIAŁANIA

Pierwszym etapem realizacji projektu było zorganizowanie spotkania informacyjno- promocyjnego w szkołach gimnazjalnych Gminy Puławy i Gminy Żyrzyn. Osoby zainteresowane udziałem w programie stypendialnym wzięły udział w konkursie, który polegał na zaprezentowaniu walorów turystycznych swojej gminy w formie folderu. Wybrano 16 najlepszych prac po 8 z każdej gminy. Przeprowadzono trzy moduły programu „Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości”. W ramach pierwszego modułu zorganizowano szkolenie pt. „ABC przedsiębiorczości” (40 h). Drugi moduł zrealizowano w formie warsztatów z podziałem na grupy - 30 h dla każdej z 2 grup. Zadaniem uczestników było opracowanie biznesplanu dla planowanej działalności oraz jej promocja poprzez wykonanie prezentacji multimedialnej. Trzeci moduł zrealizowano w formie wizyt studyjnych w puławskich instytucjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”). Uczestnicy poznali praktyczną stronę prowadzenia działalności gospodarczej- podczas zorganizowanej wizyty w stadninie konnej. W celu podsumowania programu gimnazjaliści opracowali swoje biznesplany które zostały zaprezentowane komisji stypendialnej. Osoby które otrzymły minimum 60 pkt na 100 możliwych wynagrodzone zostały stypendiami w wysokości 1000 zł.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do wykreowania wśród uczestników podstaw przedsiębiorczych. Udział w programie umożliwił zdobycie kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze związanym z turystyką.