Wielofunkcyjna i dwujęzyczna strona internetowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki dotycząca gminy Kazimierz Dolny i subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Wielofunkcyjna i dwujęzyczna strona internetowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki dotycząca gminy Kazimierz Dolny i subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierzn Dolny- Nałęczów- Puławy.

BENEFICJENT

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierz Dolny

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 31 727,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 25 692,95 zł (85 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (maj- listopad 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.kokpit.com.pl/

CEL

Celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji pomiędzy grupą docelową a gminą i subregionem poprzez stworzenie produktów internetowych, wykorzystując różne formy przekazu oraz ułatwiając komunikację z odbiorcą masowym. Dzięki stronie internetowej Ośrodek Kultury podniesie atrakcyjność subregionu, turyści z dużym wyprzedzeniem będą mogli zaplanować trasy zwiedzania i czas wypoczynku. Strona internetowa stanie się wizytówką gminy.

DZIAŁANIA

Dwujęzyczna strona internetowa zapewnia nieograniczony dostęp do informacji o regionie. Jest to medium docierające do odbiorcy masowego co czyni je niezastąpionym do przepływu informacji, promocji produktów i oferty turystycznej. Dostępność informacji w języku angielskim rozszerza grupę docelową o turystów zagranicznych. Dodatkowym atutem powstałej strony jest jej interaktywność. Uruchomiono aplikację „Plan pobytu” i aplikację „Rezerwuj/kup bilet” która przyczynia się do uporządkowania i indywidualizacji oferty oraz sprzyja równoważeniu ruchu turystycznego poprzez informację o pobycie. Planowanie wyjazdu umożliwia turystom korzystanie z lokalnych zasobów znajdujących się poza centrum oraz pozwala miejscowym przedsiębiorcom przygotować się do przewidywanego ruchu. Istotnym elementem jest sklep internetowy który przyczynia się do promocji regionalnych i lokalnych produktów podkreślając bogactwo miejscowych wyrobów. Reklama sprzyja kształtowaniu konsumpcji w subregionie, wspiera lokalnych producentów i ogranicza koszty związane z prowadzeniem sklepu stacjonarnego.

WSKAŹNIKI

W efekcie końcowym projekt wpływa na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionupoprzez wykorzystanie potencjału turystycznego w subregionie zmniejszając  różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy województwem lubelskim a bardziej rozwiniętymi województwami regionu.

Materiały zawarte na stronie internetowej będą dalej wykorzystywane do tworzenia innych produktów regionalnych jak katalog czy album.