Wprowadzenie nowej atrakcji turystycznej w subregionie Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny drogą do poprawy oferty turystycznej regionu

TYTUŁ PROJEKTU

Wprowadzenie nowej atrakcji turystycznej w subregionie Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny drogą do poprawy oferty turystycznej regionu.

BENEFICJENT

As-Bud Andrzej Sokołowski

MIEJSCOWOŚĆ

Markuszów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Przewodnik Lokalny ( Mucha Henryk)

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 132 000,00 zł., kwota dofinansowania: 79 200,00 zł. (60%),

CZAS REALIZACJI

3 miesiące (od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.)

STRONA INTERNETOWA

ninebotours-kazimierz.pl

CEL

Wprowadzenie nowej atrakcji turystycznej w subregionie Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny drogą do poprawy oferty turystycznej regionu.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zakupiono 12 szt. samopoziomujących pojazdów typu Segway. To innowacja łącząca nowoczesną technologię z poszanowaniem walorów ekologicznych, indywidualizację transportu – z korzyściami turystyki zorganizowanej. Wycieczki na Segwayu to nietuzinkowa atrakcja. Te pojazdy osobistego transportu pozwalają cicho, sprawnie i wygodnie przemieszczać się między punktami turystycznymi w promieniu niemalże 40 km. Dzięki nim turyści mają możliwość ekologicznego zwiedzania znacznego obszaru. Usługa dostępna jest dla osób w każdym wieku, a zwłaszcza osób starszych i słabszych fizycznie. Nowy produkt to nie tylko wypożyczenie Segwayów, ale także całościowy zorganizowany program turystyczny, w ramach którego turyści mają możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie trasy (3 stopnie długości). Planowane trasy uwzględniają nie tylko swobodne, rekreacyjne przemieszczanie się po terenie Segwayem, ale także poznanie okolicy z uwzględnieniem walorów kulturowych i społecznych, poznaniem produktów lokalnych, wyrobów tradycyjnego rzemiosła, zwyczajów i obrzędów ludowych. Wykorzystane narzędzia promocji to: bannery reklamowe umieszczone na Segwayach, ulotki/mapy, strona www, ogłoszenia na portalach branżowych turystyki w subregionie, aktywne formy promocji przy okazji imprez branżowych i wydarzeń turystycznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

WSKAŹNIKI

Efektem długoterminowym jest wzrost liczby turystów, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost dochodu w sektorze infrastruktury turystycznej oraz w sektorze pośredniej obsługi turystycznej. Efektami bezpośrednimi i natychmiastowymi po realizacji projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny oraz wydłużenie czasu pobytu turystów w subregionie poprzez udostępnienie pojazdów typu Segway  jako nowej atrakcji turystycznej.