Wprowadzenie nowych produktów turystycznych i podniesienie standardu świadczonych usług Wnioskodawcy w tym Manufaktury Różanej z Izbą Produktu Lokalnego na obszarze subregionu

TYTUŁ PROJEKTU

Wprowadzenie nowych produktów turystycznych i podniesienie standardu świadczonych usług Wnioskodawcy w tym Manufaktury Różanej z Izbą Produktu Lokalnego na obszarze subregionu

BENEFICJENT

,,Manufaktura Różana”  Jolanta Mazurkiewicz

MIEJSCOWOŚĆ

Stara Wieś 163, gm. Końskowola

PARTNER WSPIERAJĄCY

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji ul. 1-ego Maja 12, 24-150 Nałęczów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 29 291,00 zł., kwota dofinansowania: 17 574,60 zł. (60%)

CZAS REALIZACJI

3 miesiące, ( 2 kwietnia 2015r. do 29 czerwca 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

www.smakirozy.pl

CEL

Celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, rozwój produktów turystycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego” jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą.

DZIAŁANIA

W ramach Projektu zakupiono urządzenia techniczne, wyposażenie i akcesoria w celu podniesienia standardu usług i wprowadzenia nowych produktów turystycznych Manufaktury Różanej z Izbą Produktu Lokalnego. Nowe wyposażenie zwiększa sprzedaż bezpośrednią produktów lokalnych, umożliwia eksponowanie i degustację większej ilości produktów z dodatkiem róży, pigwowca i dyni jadalnej. Realizacja działania pomaga w trwającej procedurze rejestracyjnej nowych produktów do wpisania ich na Listę Produktów Tradycyjnych – syropu z owoców róży i syropu z płatków róży. Zakup urządzenia typu Termomix pozwala na rozdrabnianie lodu do postaci umożliwiającej oferowanie kawy mrożonej w formie płynnej z różaną nutą(różana kawa mrożona). Oznaczenie nowych produktów poprzez zakup toreb do pakowania i etykiet na nowe produkty pozwala ujednolić sposób ich prezentacji i dystrybucji. Działania promocyjne to: folder o produktach tradycyjnych Wnioskodawcy i Izbie Produktu Lokalnego z uwzględnieniem nowych produktów (publikacja w formie elektronicznej i papierowej), wizytówki oraz edukacyjna ścieżka multimedialna „Od ziarenka do słoiczka”.

WSKAŹNIKI
Najważniejszym długofalowym efektem projektu jest stworzenie trwałej, nowej oferty turystycznej z unikalnymi w skali nie tylko subregionu, ale również województwa lubelskiego produktami turystycznymi i produktami lokalnymi na bazie róży. Realizacja projektu umożliwia długofalowy wzrost atrakcyjności turystycznej wnioskodawcy oraz podnosi ilość i jakość wytwarzanych przez niego produktów lokalnych, a także zwiększa konkurencyjność województwa lubelskiego poprzez nowoczesną infrastrukturę turystyczną umożliwiającą wprowadzenie nowych produktów lokalnych o wysokiej jakości. Po zakończeniu projektu planowana jest kontynuacja działań takich jak udział w targach, konferencjach zwiększający promocję produktów tradycyjnych Wnioskodawcy i dalsze doskonalenie oferty turystycznej.