Wydanie albumu i folderu promujących unikatowe zabytki sakralne w miejscowości Gołąb

TYTUŁ PROJEKTU

Wydanie albumu i folderu promujących unikatowe zabytki sakralne w miejscowości Gołąb

BENEFICJENT

Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu

MIEJSCOWOŚĆ

Gołąb

PARTNERZY

Partnerzy wspierający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 41 000,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania 34 850,00zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (kwiecień – czerwiec 2012 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://parafiagolab.pl

CEL

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez promocję wyjątkowych zabytków sakralnych w Gołębiu oraz ukazanie niezwykłych walorów architektonicznych zabytkowego Kościoła Parafialnego oraz Domku Loretańskiego. Zapoznanie mieszkańców z historią oraz uświadomienie możliwości związanych z atrakcją turystyczną.

DZIAŁANIA

Priorytetowym działaniem było wydanie albumu fotograficznego promującego zabytkowy Kościół i Domek Loretański. Zamieszczono w nim rys historyczny miejscowości oraz zdjęcia. Został wydany w twardej okładce formatu A4, posiada 80 stron.

Album rozdawany jest nieodpłatnie gościom odwiedzającym Parafię, ponadto wydano folder promujący zabytkowy Kościół
i Domek Loretański który zawiera skróconą wersję informacji zamieszczonych w albumie. Folder umieszczono na stronie internetowej Parafii Gołąb i jest ogólnodostępny.

W ramach otrzymanego dofinansowania zorganizowano 3 warsztaty spotkań dla mieszkańców, podczas których przedstawiono możliwości wykorzystania miejscowych atrakcji turystycznych do prowadzenia różnych form działalności mających wpływ na poprawę jakości życia.

WSKAŹNIKI

Zarówno Kościół Parafialny jak i Domek Loretański są zabytkami na skalę światową. Jednakże brakuje środków i działań rozpowszechniających informacje o ich istnieniu. Brak jest również wśród mieszkańców świadomości na temat korzyści wynikających z posiadania tak cennych obiektów.

Album promocyjny został przygotowany w 1 000 egzemplarzy, ulotki reklamowe otrzymało 4 000 osób. W zorganizowanych spotkaniach warsztatowych wzięło udział 45 osób.

Odnotowano około 1000 odwiedzin strony internetowej Parafii Gołąb.