Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących sieciowych produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

TYTUŁ PROJEKTU

Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących sieciowych produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy

BENEFICJENT

Społeczne Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne Gminy Żyrzyn

MIEJSCOWOŚĆ

Żyrzyn

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gmina Baranów, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Kurów, Gmina Puławy, Gmina Żyrzyn

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 99 000,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 89 100,00 zł (90 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

9 miesięcy (styczeń- wrzesień 2014 r.)

CEL

Poprawa dostępności do informacji na temat sieciowych produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy poprzez wydanie mapy, przewodnika kajakowego oraz katalogu turystycznego.

DZIAŁANIA

W ramach projektu opracowano i wydano trzy publikacje:

- mapę turystyczną o nakładzie 20 tys. egzemplarzy, obejmującą obszar wsparcia, promującą szlaki turystyczne (m.in. piesze, rowerowe, kajakowe, konne, ornitologiczne) oraz atrakcje turystyczne

- przewodnik kajakowy po rzece Wieprz na obszarze gmin: Baranów, Żyrzyn i Puławy o nakładzie 10 tys. egzemplarzy promujący turystykę kajakową

- katalog turystyczny o nakładzie 20 tys. egzemplarzy promujący sieciowe produkty turystyczne- propozycje jedno lub kilkudniowych pobytów turystycznych.

Powstałe materiały są nieodpłatnie dystrybuowane wśród turystów, punktów informacji turystycznej, operatorów turystyki na imprezach promocyjnych itp., umożliwiają grupom docelowym poznanie sieciowych produktów turystycznych oraz zachęcają do zorganizowania pobytów na obszarze subregionu.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do rozpowszechniania informacji wśród turystów o sieciowych produktach turystycznych oraz zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze Trójkąta Turystycznego.