Wypocznij aktywnie w Ostoi pod Czarną Piłą

TYTUŁ PROJEKTU

Wypocznij aktywnie w Ostoi pod Czarną Piłą.

BENEFICJENT

Piotr Białek Ostoja pod Czarną Piłą

MIEJSCOWOŚĆ

Czołna, gm. Baranów

PARTNER WSPIERAJĄCY

-

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 15 400,00zł., kwota dofinansowania: 9 240,00 zł. (60%),

CZAS REALIZACJI

3 miesiące, ( 3 marca 2015r. do 29 maja 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

www.twojaostoja.pl

CEL

Celem  głównym projektu jest ożywienie turystyczne Doliny Wieprza poprzez podniesienie atrakcyjności oferty gospodarstwa agroturystycznego, zaproponowanie nowej usługi/atrakcji jaką jest rekreacyjna przejażdżka bryczką oraz wyposażenie gospodarstwa w sprzęt pozwalający na aktywne
i ciekawe spędzanie czasu dla gości w każdym wieku. Celem Wnioskodawcy jest przyciągnięcie jak największej liczby turystów do gminy Baranów jak i całego subregionu, ułatwienie poznania wybitnych walorów krajobrazowych (niewielkie przekształcenie doliny, meandrująca rzeka z szeroką doliną i starorzeczami, cenne pod względem przyrodniczym łąki położone nad rzeką, osobliwości świata przyrodniczego, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt,), a także wykorzystanie i promocja szlaku kajakowego, tras rowerowych , NW i konnych.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zrealizowano działania: uruchomienie nowej usługi jaką jest możliwość rekreacyjnej jazdy bryczką, rozbudowa istniejącego placu zabaw o zjeżdżalnię, trampolinę, ogrodowe gry zespołowe, doposażenie bazy wypoczynkowej w gry towarzyskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zakup kijków trekingowych i 2 gokartów pozwalających w ciekawy sposób zwiedzać okoliczne tereny.

WSKAŹNIKI

Uatrakcyjnienie oferty - możliwość organizowania przejażdżek bryczką (nowa atrakcja w gminie Baranów) oraz zaoferowanie wielu ciekawych sposobów aktywnego spędzania czasu na terenie gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych przyczyni się do przyciągnięcia większej liczby turystów do gospodarstwa agroturystycznego Ostoja pod Czarną Piłą – bazy noclegowej dla osób zainteresowanych  poznaniem  walorów    przyrodniczych   Doliny Wieprza i okolic jak rezerwat Piskory i Czapliniec (obszary występowania rzadkich ptaków wodno-błotnych, a przede wszystkim bogactwo miejsc do ich podglądania), zabytków (młyn, wiatrak ruiny cegielni, zabytki sakralne),  tradycji (garncarstwo) i historii regionu. Wnioskodawca korzysta  z dobrych praktyk szwajcarskich poprzez przygotowanie  pełnej oferty od przywitania do pożegnania. Na przykład  organizuje spacer, warsztaty czy spływ połączony z poznaniem przyrody, kończy to pokazem slajdów i omawianiem rezultatów zajęć. Jeśli goście tego sobie życzą organizuje dla nich zabawy i konkursy sportowe, wycieczki, spotkania z lokalnymi twórcami, tak żeby beneficjentem nie było tylko gospodarstwo agroturystyczne, ale także zainteresowana lokalna społeczność.