Wyposażenie nowoutworzonego punktu informacji turystycznej wraz z muzeum Ks. Grzegorza Piramowicza i promocją produktu lokalnego

TYTUŁ PROJEKTU

Wyposażenie nowoutworzonego punktu informacji turystycznej wraz z muzeum ks. Grzegorza Piramowicza i promocją produktu lokalnego.

BENEFICJENT

Gmina Kurów

MIEJSCOWOŚĆ

Kurów

PARTNERZY

Nie przewidziano udziału partnerów.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 39 024,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 33 170,00 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesięcy (czerwiec- październik 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.kurow.eu

CEL

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca w którym można uzyskać niezbędne informacje na temat turystyki w regionie. Jednym z elementem jest zachęcanie turystów do ciekawego spędzenia czasu na terenie gminy Kurów, poprzez przedstawienie subregionu jako miejsca przyjaznego, odpowiedniego do interesującego spędzenia czasu w różnych formach wypoczynku jak i zwiedzania ciekawych historycznie miejsc gminy.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie punktu informacji turystycznej obejmującej cały subregion. Punkt znajduje się w odnowionym budynku szkoły im. ks. Grzegorza Piramowicza. Został wyposażony w pełną i aktualną informację o atrakcjach turystycznych, dostępnej bazie noclegowej i gastronomicznej. Udostępnianie są informacje o podmiotach świadczących usługi turystyczne w całym regionie oraz promowane są produkty lokalne wraz z aktualną informacją turystyczną. W ramach zrealizowanego działania zakupiono umeblowanie w postaci gablot wystawowych na materiały z informacją turystyczną oraz produktami lokalnymi, jedna gablota poświęcona jest historii Grzegorza Piramowicza. Zaadoptowano salę konferencyjno- wystawową przeznaczoną na potrzeby spotkań, prezentacji wizualnej atrakcji turystycznych i promocji produktów lokalnych.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia potencjału turystycznego gminy oraz całego regionu objętego wsparciem. Punkt Informacji Turystycznej oddziałuje na cały subregion. Do jego zadań należy zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących atrakcji turystycznych na terenie gminy które wzbogacają ofertę dla turystów przebywających w okolicach. Grupy docelowe mają łatwiejszy dostęp do lokalnych informacji turystycznych.