Wyposażenie pracowni wypalania i kształtowania szkła

TYTUŁ PROJEKTU

Wyposażenie pracowni wypalania i kształtowania szkła

BENEFICJENT

Fundacja „WARSZTAT”

MIEJSCOWOŚĆ

Strzelce 92, gm. Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Monika Rubaniuk - Artysta Szklarz

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 74 139,00 zł., kwota dofinansowania: 64 183,04 zł. (90%)

CZAS REALIZACJI

3 miesiące,(01.04.2015r. do 30.06.2015r.)

STRONA INTERNETOWA

fundacjawarsztat.pl

CEL                          

Celem głównym Projektu jest poprawa wizerunku subregionu poprzez rozszerzenie oferty warsztatów o techniki szklarstwa artystycznego, co przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego

DZIAŁANIA

W ramach Projektu zakupiono m.in. piec do szkła, narzędzia do cięcia i obróbki szkła, materiały do wykonania form do wypału i dekorowania szkła ( glina szamotowa, papier ceramiczny, włókno-wata ceramiczna), profesjonalne stoły robocze, stołki warsztatowe z pneumatyczną regulacją wysokości, lampki typu kreślarskiego do precyzyjnych prac i lampki ze szkłem powiększającym do wyrobu biżuterii, materiały do prowadzenia warsztatów szklarskich, a także materiały reklamowe np. tablicę informacyjną, pamiątkową. Wnioskodawca  stworzył możliwość kreatywnego spędzania czasu dla osób nietuzinkowych, poszukujących alternatywnych technik kreacji z pogranicza sztuki i rzemiosła, poszerzając ofertę o warsztaty szklarskie.Grupa docelowa to kuracjusze i turyści, rodziny z dziećmi zainteresowani lokalną kulturą, pragnący poszukiwać nowych form spędzania wolnego czasu, oraz turyści rowerowi.

WSKAŹNIKI

Wyposażenie pracowni wypalania szkła daje możliwość prowadzenia warsztatów z wielu technik : fussingu (stapianie ze sobą kolorowych szyb), kształtowania szkła do formy (np. wyrób półmisków, pater,  talerzyków…),warsztaty rzeźbiarsko-szklarskie ( rzeźbienie negatywu formy w glinie szamotowej np. forma kwiatu, a potem wypalanie w niej szklanego kwiatka), witrażu tiffaniego (obciąganie krawędzi szkła taśmą i lutowanie ich cyną). Technika klejenia klejem uv na zimno pozwala  na wykonanie autorskich prac na bazie półproduktów. Posiadanie lampek ze szkłem powiększającym umożliwia  robienie biżuterii szklanej ze wszystkich wymienionych technik.  Tego typu warsztaty są prowadzone w polskim zagłębiu szklarskim na Śląsku, dlatego też stworzenie takiej atrakcji turystycznej w Polsce Wschodniej  przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności subregionu. Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę z galeriami i restauracjami slow-food. Na stronie internetowej istnieje zakładka z informacją o warsztatach szklarskich. W ramach dobrych praktyk szwajcarskich otworzono mini informację turystyczną „ścianę dobrych informacji” – są to kieszenie plastikowe z ofertami atrakcji, kulinariów i pensjonatów, które będą chciały z tego skorzystać. Działania te wzmocnią współpracę międzysektorową w regionie (galerie, restauracje, hotele), oraz stworzą zaplecze do wprowadzenia na rynek nowego produktu turystycznego i wypromowanie go.