Wzbogacenie oferty turystyki zimowej oraz tworzenie narzędzi promocji sieciowych produktów turystycznych na terenie Krainy Lessowych Wąwozów

TYTUŁ PROJEKTU

Wzbogacenie oferty turystyki zimowej oraz tworzenie narzędzi promocji sieciowych produktów turystycznych na terenie Krainy Lessowych Wąwozów

BENEFICJENT

Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów"

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZ WSPIERAJĄCY

PUH "Jola" (Stok Narciarski Parchatka), Wyciągi Narciarskie - Kazimierz Antoń, Pod Psem s.c J. Jaszczyński, M. Świderski (Stacja Narciarska Kazimierz)

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 188 420,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 169 578,00 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesiecy (czerwiec - grudzień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.kraina.org.pl

APLIKACJA MOBILNA DO POBRANIA

http://www.kraina.org.pl/aplikacja_mobilna

CEL

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i wzrost konkurencyjności regionu dzięki wykorzystaniu jego zasobów oraz atrakcji turystycznych do budowania oferty produktu turystycznego związanego z turystyką zimową oraz tworzenia narzędzi promocji produktów turystycznych.

DZIAŁANIA

Działania podjęte w ramach realizacji projektu umożliwiły zakup wyposażenia służącego budowaniu kompleksowej i sieciowej oferty zimowej turystyki rodzinnej oraz promocję oferty turystyki zimowej w regionie. Zakupiono 3 urządzenia służące do tworzenia śladów dla narciarstwa biegowego, które udostępniane są stacjom narciarskim oraz innym podmiotom zainteresowanym wytyczaniem tras. Ponadto zakupiono 3 komplety wyposażenia, dostępne w trzech lokalizacjach (stok w Kazimierzu Dolnym, w Parchatce oraz w Rąblowie) przeznaczone do korzystania z zimowej turystyki rodzinnej, organizacji przedszkoli narciarskich (zakup elementów wyposażenia umożliwiających bezpieczną rekreację najmłodszych użytkowników stoków) oraz organizacji zawodów na stokach  (zakup siatek zabezpieczających, tyczek wraz z akcesoriami do montażu, dmuchanych bram pneumatycznych, systemów pomiaru czasu i prędkości przejazdów na stoku, urządzeń do komunikacji na stoku podczas zawodów). Zakupione elementy i akcesoria narciarskie umożliwiają organizację imprez sportowych i promocyjnych.

W ramach promocji opracowano aplikację multimedialnego przewodnika turystycznego po regionie, zawierającego prezentację obiektów (atrakcji turystycznych), moduł wyznaczania dojazdu do najciekawszych miejsc w regionie, moduł wydarzeń- informujący o imprezach w regionie  oraz planner- system umożliwiający planowanie pobytu w regionie. Wydano folder oraz ulotki promujące ofertę turystyki zimowej.

WSKAŹNIKI

Projekt przyczynił się do uzupełnienia oferty sportowej w okresie zimowym, oraz wzrostu liczby odwiedzających stoki narciarskie w regionie i inne obiekty świadczące usługi turystyczne i okołoturystyczne w okresie zimowym, co wpłynęło na wzrost dochodów z prowadzonej działalności. Nowopowstały produkt turystyczny jest podstawą do tworzenia pakietów pobytowych w regionie.