Wzmocnienie promocji, dostępności i dystrybucji produktów lokalnych i regionalnych, poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego

TYTUŁ PROJEKTU

Wzmocnienie promocji, dostępności i dystrybucji produktów lokalnych i regionalnych, poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego.

BENEFICJENT

Stowarzyszenie „Wojciechowskie Arianki”

MIEJSCOWOŚĆ

Wojciechów Kolonia Piąta, gm. Wojciechów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej”

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 80 172,00zł., kwota dofinansowania: 70 804,80 zł. (90%),

CZAS REALIZACJI

3 miesiące (od 1 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

www.smakujlubelskie.eu

CEL

Celem ogólnym projektu jest wykorzystanie potencjału produktów lokalnych i regionalnych w celu zwiększenia ruchu turystycznego, oraz budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego”: Nałęczów-Puławy-Kazimierz Dolny” jako subregionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą.

DZIAŁANIA

Główne działania w projekcie to: utworzenie Centrum Produktu Lokalnego (CPL) jako innowacyjnego mechanizmu w celu wzmocnienia promocji, dostępności i dystrybucji produktów lokalnych i regionalnych oraz promocja projektu. Projekt  wpisuje się w Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012-2020 w ramach programu turystycznego oraz produktu: ”Agroturystyka z prawdziwego zdarzenia na wiejskich terenach subregionu” , w którego założeniach jest baza towarzysząca w formie sklepików z produktami lokalnymi i usługi związane z zaopatrywaniem kwater agroturystycznych w produkty lokalne. W ramach projektu zakupiono m.in. samochód dostawczy, regały ekspozycyjne, laptop, stoły, termosy. Sklep internetowy , możliwość skorzystania z dostawy produktów lokalnych do domu klienta, oraz do hoteli, pensjonatów i kwater jest działaniem innowacyjnym i realną szansą dla subregionu na zwiększenie ruchu turystycznego. W ramach promocji projektu zakupiono: baner, ulotki, widokówki, roll-up.

WSKAŹNIKI

Rezultatem projektu będzie zwiększenie ruchu turystycznego poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego (CPL), promującego produkty lokalne i regionalne, wykorzystanie dobrych praktyk szwajcarskich w celu promocji i dystrybucji produktów lokalnych i regionalnych oraz utworzenie nieformalnego Partnerstwa pomiędzy Wnioskodawcą a Siecią Izb Produktu Lokalnego. Sklep internetowy będzie także mechanizmem, który pozwoli zwiększyć dostęp do Produktów Lokalnych dla turystów, którzy byli na obszarze regionu. Wprowadzono produkty: akcję paczka „Ze wsi do miasta” ( 2 rodzaje zestawów Produktów Lokalnych jakie klient może zamówić z dostawą do domu), organizowanie degustacji typu „Folk Party”na zamówienie w domu klienta, oraz „Ludowe inspiracje” – to nazwa  różnego rodzaju prezentów (Produktów Lokalnych z obszaru wsparcia) jakie wnioskodawca  dystrybuuje wśród turystów biznesowych (konferencje, szkolenia, wizyty studyjne).