Wzrost atrakcyjności subregionu, poprzez wzbogacenie oferty atrakcji turystycznej – „Owadolandia” Park Edukacyjno – Rekreacyjny

TYTUŁ PROJEKTU

Wzrost atrakcyjności subregionu, poprzez wzbogacenie oferty atrakcji turystycznej – „Owadolandia” Park Edukacyjno – Rekreacyjny.

BENEFICJENT

Mariola Cybula

MIEJSCOWOŚĆ

Wojciechów kolonia Piąta, gm. Wojciechów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 97 502,05 zł., kwota dofinansowania: 58 501,23 zł. (60%)

CZAS REALIZACJI

3 miesiące ( 1 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

www.owadolandia.pl

CEL

Celem ogólnym Projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej parku edukacyjno-rekreacyjnego „Owadolandia” w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej subregionu trójkąta: Nałęczów-Puławy- Kazimierz Dolny oraz Współpraca Partnerska jako przykład wdrażania dobrych praktyk  szwajcarskich na obszarze wsparcia.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw w ilości 4 szt.: karuzelę obrotową z siedziskami wahadłowymi, huśtawkę obrotową liana, huśtawkę „Super lina” mini 4-osobową pojedynczą, zestaw piaskowy- urządzenie do zabawy piaskiem i wodą. Opracowano i wydrukowano pocztówki oraz bannery promujące park. Powstała również tablica informacyjna. Park edukacyjno-rekreacyjny jest kolejnym cennym narzędziem w rękach nauczycieli – tworzy możliwość realizacji ram programowych poprzez lekcje entomologii (owadoznawstwo) w oparciu o realistyczne rzeźby owadów. Powstała przestrzeń sensoryczna rozwijająca zmysł dotyku, percepcję tekstur i ciężaru poprzez urządzenia pozwalające na zabawę z wodą, żwirem i piaskiem.

WSKAŹNIKI

Kazimierz Dolny i Nałęczów przyciągają turystów, mają rozpoznawalną markę, ale dzięki nowym, zróżnicowanym produktom turystycznym, rozbudowanej i bardziej rozproszonej ofercie turystycznej, ich bywalcy przedłużą pobyt w subregionie. Wzbogacenie  infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci w parku Owadolandia w celu: rozwijania sprawności fizycznej zwiększy różnorodność oferty turystycznej, a także będzie odpowiedzią na zgłaszane problemynauczycieli, dotyczące coraz mniejszej aktywności dzieci i młodzieży. Nieformalne Partnerstwo pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem Wspierającym stanie się przykładem wykorzystania dobrych praktyk szwajcarskich ( sieciowanie ofert, działania w grupie jako sposobu na mocniejsza promocję i lepsze dotarcie do grup docelowych). Bardzo dobra lokalizacja Parku „Owadolandia”, - blisko wypożyczalni rowerów, miejsc przyjaznych rowerzystom, a także sieci szlaków rowerowych biegnących po całym subregionie sprawia, że oferta  Parku  bardzo dobrze wpisuje się w pakiety pobytowe „Rowerem po terenie”. Park planuje współpracować ze Stowarzyszeniem "Greenways Polska" i chciałby się włączyć w tworzenie Zielonych Szlaków Greenways