Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu poprzez utworzenie nowej bazy gastronomicznej - baru „ARART”

TYTUŁ PROJEKTU

Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu poprzez utworzenie nowej bazy gastronomicznej - baru „ARART”

BENEFICJENT

Artur Mejlumyan

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Wojciechosko Zagroda

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 87 438,03 zł kwota otrzymanego dofinansowania 52 462,00 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (czerwiec- wrzesień 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest wdrożenie dobrych praktyk szwajcarskich oraz rozwój infrastruktury gastronomicznej subregionu poprzez uruchomienie Baru „ARART” i promocję kuchni ormiańskiej.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie Baru „ARARAT” promującego kuchnie ormiańską. Działania polegały na pracach remontowych budynku przeznaczonego na bar oraz zakupie wyposażenia. Wyróżnikiem jest możliwość obserwowania zamówionych i przygotowywanych potraw.

W ramach promocji projektu zostały wykonane ulotki i wizytówki, które są nośnikiem informacji o skorzystaniu ze środków szwajcarskich. Została także wykonana tablica pamiątkowa zawierająca informacje o pozyskanym wsparciu.

WSKAŹNIKI

Utworzenie punktu gastronomicznego pozwoliło zneutralizować problem jakim jest brak unikatowej i oryginalnej oferty gastronomicznej w subregionie.