Z lasu, pola i ogrodu - utworzenie sieci trzech ścieżek edukacyjnych przy szlaku Krainy Rowerowej

TYTUŁ PROJEKTU

Z lasu, pola i ogrodu - utworzenie sieci trzech ścieżek edukacyjnych przy szlaku Krainy Rowerowej

BENEFICJENT

Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w Drzewcach

MIEJSCOWOŚĆ

Drzewce gm. Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Koło Gospodyń Wiejskich w Drzewcach

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartosć projektu: 103 015,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 90 981,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

5 miesiecy (czerwiec - październik 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.aktywnawiesdrzewce.pl

CEL

Głównym celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze wsparcia poprzez wprowadzenie nowej sieciowej oferty turystycznej opartej na lokalnych zasobach przyrodniczo- kulturowych, w postaci 3 ścieżek edukacyjnych stanowiących nowy subregionalny produkt turystyczny.

DZIAŁANIA

Realizacja projektu umożliwiła utworzenie trzech ścieżek dydaktycznych (w Kęble, Zabłociu i Drzewcach) wraz z niezbędnym zapleczem, których wiodącym tematem jest przyroda obszarów wiejskich subregionu. W każdym z odwiedzanych miejsc po odbyciu ścieżki edukacyjnej turyści będą wykonywać jeden z elementów pamiątkowego upominku, który po przebyciu wszystkich trzech ścieżek będzie tworzył jedną integralną całość „Pamiątkę z lasu, pola i ogrodu”. Każde miejsce dotyczy innego zasobu przyrodniczego. W Kęble turyści zapoznają się z biocenozą lasu i jego rolą w ochronie środowiska i klimatologii. Podczas zajęć dydaktycznych przygotowywana jest podstawa do wykonania ekopamiątki. W Zabłociu turyści mają możliwość zapoznania się z biocenozą pola. Podczas pobytu na ścieżce dydaktycznej poznają ekologiczne metody uprawy roślin rolniczych, biologię i ekologię wybranych roślin i ich znaczenie w zdrowym odżywianiu. Podczas zajęć wybrane zostaną części roślin i nasiona potrzebne do przygotowania drugiej części eko-pamiątki. W Drzewcach turyści mają możliwość zapoznania się z roślinami w „Rustykalnym ogrodzie” i zbiorą ostatnie elementy do wykonania „Eko- pamiątki z lasu, pola i ogrodu”. Projekt przybliża naturalną lokalną przyrodę i jej bogactwa.

WSKAŹNIKI

W wyniku realizacji projektu powstało nieformalne partnerstwo podmiotów i osób zaangażowanych w realizację projektu, które ściśle współpracują ze sobą realizując programy przyrodnicze trzech ścieżek edukacyjnych: Ścieżki lasu, Ścieżki pola, Ścieżki ogrodu. Zasadniczą grupę docelową stanowią dzieci i młodzież szkolna, szacunkowo z proponowanej oferty skorzysta rocznie około 500 dzieci. Drugą grupę docelową stanowią seniorzy wypoczywający w Nałęczowie, szacunkowo z oferty skorzysta rocznie ok. 100 seniorów.