Zagospodarowanie turystyczne wąwozów lessowych oraz promocja produktów turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów

TYTUŁ PROJEKTU

Zagospodarowanie turystyczne wawozów lessowych oraz promocja produktów turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów

BENEFICJENT

Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Nałęczów, Gmina Wąwolnica, Gmina Wojciechów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 154 520,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 139 068,00 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

9 miesiecy (styczeń- wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.kraina.org.pl

CEL

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez zagospodarowanie i wykorzystanie wąwozów lessowych, jako atrakcyjnych zasobów przyrodniczych oraz promocję lokalnych produktów turystycznych. Podniesienie atrakcyjności turystycznej gmin Nałęczów, Kazimierz Dolny, Wąwolnica i Wojciechów poprzez promocję zasobów przyrodniczych- wąwozów lessowych.

DZIAŁANIA

Działania związane z zagospodarowaniem turystycznym wąwozów podjęto w 4 gminach.

W gminie Kazimierz Dolny w „Wąwozie Korzeniowym” dokonano montażu dwóch tablic informacyjnych zawierających mapę oraz informację. Wykonano oznakowanie tras spacerowych wąwozu na drzewach i charakterystycznych elementach przyrody nieożywionej, za pomocą znaków malowanych.

W gminie Nałęczów w „Wąwozie Głowackiego” podjęto prace porządkowe przygotowujące teren. Wykonano i zamontowano w pięciu miejscach schody terenowe  z barierką, bariery drewniane zabezpieczające miejsca z dużymi uskokami terenu. Dokonano montażu 10 szt. ławek wykonanych z bali drewnianych. Przy wejściach do wąwozu umieszczono 3 tablice informacyjne. Za pomocą znaków malowanych na drzewach i innych elementach przyrody nieożywionej oznaczono trasy spacerowe.

W gminie Wąwolnica w wąwozach „Glinianki” i „Lipinki” podjęte zostały prace związane  wykonaniem i montażem dwóch tablic informacyjnych. Dokonano montażu 4 ławek drewnianych. Wąwozy  oznakowano za pomocą znaków malowanych na drzewach, kamieniach i innych elementach naturalnych.

W gminie Wojciechów wąwóz „Lipcyk” wykonano montaż dwóch tablic informacyjnych zawierających informacje o wąwozie, mapę oraz inne informacje ważne dla turystów.

Wąwóz oznakowano za pomocą znaków malowanych, wykonano prace modernizacyjne polegające na udrożnieniu wąwozu poprzez wykarczowienie drzew i krzewów utrudniających dostęp.

W ramach działań promocyjnych opracowano i wydano mapę która dodatkowo zawiera informacje o wąwozach oraz inne informacje potrzebne turyście planującemu piesze wędrówki.

WSKAŹNIKI

Zagospodarowanie turystyczne, oznakowanie i wyposażenie w infrastrukturę turystyczną wąwozów przyczyniło się do szerokiego wykorzystania i promocji zasobów przyrodniczych regionu. Stworzona oferta tras spacerowych w wąwozach przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie, ponadto stanowi nową atrakcyjną ofertę aktywnego wypoczynku.