Zakup wyposażenia i promocja tradycyjnych wędlin bronickich masarni rodzinnej M. Z. Kruk

TYTUŁ PROJEKTU

Zakup wyposażenia i promocja tradycyjnych wędlin bronickich  masarni rodzinnej M. Z. Kruk

BENEFICJENT

M.Z. Kruk Maria Kruk

MIEJSCOWOŚĆ

Bronice, gm. Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu:19 239,02zł., kwota dofinansowania: 9 348,28 zł. (60%),

CZAS REALIZACJI

3 miesiące, ( 1 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

swojskiewedliny.com

CEL

Cel ogólny projektu to zwiększenie ruchu turystycznego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, rozwój produktów turystycznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”  jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą.

DZIAŁANIA

Główne działania w ramach projektu to zakup wyposażenia masarni rodzinnej: kocioł warzelny, piec do podgrzewania wody, bojler, kuter masarski,  a także zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Opracowano własną stronę internetową promującą wyroby tradycyjne masarni oraz projekt „EUROszansa…”.Zakupiono również tablicę promocyjną i naklejki. Powyższe działania umożliwiają wprowadzenie na rynek wyrobów mięsnych i mięsa wieprzowego z własnej hodowli wytwarzanych w rodzinnej masarni M. Z. Kruk w Bronicach, promocję produktów lokalnych opartych na starych rodzinnych recepturach, poszerzenie asortymentu, wprowadzenie tradycyjnych wyrobów mięsnych: Bronicka rolada schabowa parzona, Bronicka rolada boczkowa parzona, mielonka Bronicka.

WSKAŹNIKI

Masarnia M.Z. Kruk w Bronicach stanowi zaplecze gastronomiczne obszaru projektu w oparciu o lokalną bazę gastronomiczną korzystającą z lokalnych produktów -  baza gastronomiczna,  jako pożądana baza turystyczna umożliwiająca funkcjonowanie produktów turystycznych oraz programów turystycznych. Przewiduje wdrożenie dobrych praktyk szwajcarskich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby: budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Końcowymi beneficjentami projektu są: turyści indywidualni i grupowi odwiedzający obszar projektu ( trójkąt turystyczny: Nałęczów-Puławy-Kazimierz Dolny), kuracjusze kompleksu sanatoryjnego w Nałęczowie,  rodziny z dziećmi, młodzież szkolna, mieszkańcy subregionu, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej, obiekty restauracyjne korzystające z produktów lokalnych, tradycyjnych.