Zakup wyposażenia kawiarnio - cukierni w zabytkowym pensjonacie „SEROKOMLA” oraz zagospodarowanie przyległego do budynku ogrodu

TYTUŁ PROJEKTU

Zakup wyposażenia kawiarnio - cukierni w zabytkowym pensjonacie „SEROKOMLA” oraz zagospodarowanie przyległego do budynku ogrodu

BENEFICJENT

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "Reypol"- Rejmak Spółka Jawna Janowiec

MIEJSCOWOŚĆ

Janowiec

PARTNERZY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 252 271,11 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 151 362,66 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (sierpień- listopad 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.janowiec.serokomla.com.pl

CEL

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w kawiarnio –cukierni w zabytkowym pensjonacie „Serokomla”. Zadaniem projektu jest zatrzymanie turysty na dłużej w Janowcu, proponując szeroką ofertę wysokiej jakości usług w jednym miejscu.

DZIAŁANIE

W wyniku realizacji projektu powstała wyposażona kawiarnio- cukiernia w części zabytkowego pensjonatu „Serokomla” oraz letni ogród. Zrealizowane działania objęły zakup mebli, urządzeń i sprzętu kawiarnio- cukierni oraz ogrodu. W ramach promocji przygotowano ulotki, pocztówki, stronę internetową na której zamieszczono ofertę restauracji oraz informację o realizacji projektu współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Działania przyczyniły się do zatrzymania turysty na dłużej w Janowcu, proponując wysokiej jakości ofertę komfortowego wypoczynku w jednym miejscu. Jest to miejsce cyklicznie organizowanych spotkań z udziałem turystów, osób z pobliskich miejscowości, twórców ludowych podczas których wymieniana jest wiedza oraz doświadczenia z zakresu historii i kultury regionu.

WSKAŹNIKI

Wzniesiony z kamienia wapiennego budynek, dekoracyjne wnętrza, kameralny klimat, znakomita staropolska kuchnia sprawiają że „Serokomla” jest idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Działania spowodowały wzrost liczby klientów w kawiarnio-cukierni w Janowcu.