Zakup wyposażenia restauracji „Grota Bochotnicka” i jej zaplecza kuchennego

TYTUŁ PROJEKTU

Zakup wyposażenia restauracji „Grota Bochotnicka” i jej zaplecza kuchennego

BENEFICJENT

Monika Wiak

MIEJSCOWOŚĆ

Bochotnica gm. Kazimierz Dolny

PARTNERZY

W projekcie nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu 236 360,66 zł kwota otrzymanego dofinansowania 141 816,40 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
7 miesięcy (styczeń- lipiec 2014 r.)

CEL

Głównym celem projektu jest rozszerzenie działalności o świadczenie usług gastronomicznych. Beneficjent wybudował obiekt o nazwie „Grota Bochotnicka” świadczący kompleksową usługę noclegową i wyżywieniową. 

DZIAŁANIA

Założeniem projektu było wyposażenie części gastronomicznej zaplecza kuchennego oraz restauracji w obiekcie „Grota Bochotnicka”. Działanie obejmowało zakup: mebli, urządzeń i sprzętu w celu świadczenia wysokiej jakości usług w wyniku której powstała kompleksowa oferta turystyczna.

W ramach działań promocyjnych przygotowano ulotki, wizytówki firmy, pocztówki. Została utworzona strona internetowa z ofertą restauracji, na której zamieszczono informacje o realizacji projektu współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Po rozpoczęciu projektu i po jego zakończeniu zostały opracowane informacje prasowe na temat realizowanego działania oraz źródła jego współfinansowania.

WSKAŹNIKI

Efektem końcowy projektu jest restauracja z zapleczem kuchennym wyposażona w stylu nawiązującym do klimatu Bochotnicy i Kazimierza Dolnego. Działanie przyczyniło się do wzrostu liczby klientów w restauracji. Miejsce zachęca do dłuższego pobytu w miejscowości.