Zakup instrumentu muzycznego i wydanie albumu płytowego Kapeli Nałęczowskiej

TYTUŁ PROJEKTU

Zakup instrumentu muzycznego i wydanie albumu płytowego Kapeli Nałęczowskiej

BENEFICJENT

Nałęczowski Ośrodek Kultury

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Wiesława Dobrowolska- Łuszczyńska

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 27 292,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 23 198,20 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (maj-wrzesień 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.noknaleczow.pl

CEL

Celem projektu jest zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zarejestrowanie i wydanie w formie albumu płytowego twórczości Kapeli Nałęczowskiej. Ponadto projekt ma na celu doposażyć Kapelę Nałęczowską poprzez zakup klarnetu.

DZIAŁANIA

Kapela Nałęczowska jest amatorskim zespołem wokalno-instrumentalnym, który działa przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury od 2008 r., jej skład tworzy 7 osób. Dzięki współpracy z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, Kapela dysponuje instrumentami muzycznymi oraz strojami. W instrumentarium muzycznym brakowało klarnetu. Dotychczasowy instrument był doraźnie pożyczany, stanowiło to duże utrudnienie- jego zakup w ramach Programu Szwajcarskiego umożliwił dalsze funkcjonowanie zespołu.

Realizacja projektu umożliwiła nagranie materiału muzycznego z 26 utworami o łącznej długości 74 minuty. Płytę wydano w 3000 egzemplarzy. Podczas koncertów słuchaczom prezentowane są informacje dotyczące atrakcji turystycznych na obszarze wsparcia, przekazywane na podstawie opracowanego scenariusza tekstowego zachęcającego słuchaczy do wypoczynku na obszarze Trójkąta Turystycznego.

WSKAŹNIKI

Twórczość artystyczna Kapeli Nałęczowskiej będzie wykorzystywana podczas imprez kulturalnych i promocyjnych na obszarze Trójkąta Turystycznego. Zrealizowane działania umożliwiły funkcjonowanie kapeli Nałęczowskiej, przyczyniły się do zwiększenia liczby koncertów- co najmniej 25 rocznie.