Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wojciechowa poprzez doposażenie otoczenia Wieży Ariańskiej

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wojciechowa poprzez doposażenie otoczenia Wieży Ariańskiej

BENEFICJENT

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

MIEJSCOWOŚĆ

Wojciechów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Urząd Gminy w Wojciechowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 132 131,16 zł kwota otrzymanego dofinansowania 112 311,44 zł (85%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

11 miesięcy (sierpień 2013 r.- lipiec 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.gokwojciechow.pl

CEL

Głównym celem projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Wojciechowa poprzez utworzenie nowej atrakcji turystycznej przy Wieży Ariańskiej. Zmiany przyczynią się do wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie otoczenia wieży w infrastrukturę tematyczną na bazie wyrobów kowalskich.

DZIAŁANIA

W ramach działania wykonano emblemat kowalski oraz stojak na rowery przy budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Stworzono miejsce na pamiątkową fotografię dla zwiedzających w formie połączonych, stylizowanych, czterech stalowych podków przypominających czterolistną koniczynę. Napis Wojciechów który znajduje się w emblemacie wycięto z blachy. Wyremontowano schody główne prowadzące do Muzeum Kowalstwa, przedłużono balustradę o dwa elementy dekoracyjne które poprawiły ich funkcjonalność, przestrzeń pod schodami zamurowano blokami z kamienia wapiennego. W znacznym stopniu poprawił się dostęp do sali gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne. Wymieniono dwie kraty okienne znajdujące się przy wejściu do sali warsztatowej. Przygotowano i wydano album „Kowalskie dzieła sztuki. Muzeum Kowalstwa”. W ramach tego działania wykonano 40 profesjonalnych zdjęć. Album pozwolił przybliżyć eksponaty znajdujące się w Muzeum Kowalstwa. Wersje wydano również z tłumaczeniem na język angielski.

W ramach działań promocyjnych wykonano tablicę pamiątkową ze srebrnego anodowanego aluminium która po zakończeniu prac inwestycyjnych została zamieszczona na obiekcie Wieży Ariańskiej, przygotowano widokówki w pięciu projektach graficznych które są rozdawane turystom odwiedzającym Wieżę Ariańską.

WSKAŹNIKI

Położenie Wojciechowa w obszarze Trójkąta Turystycznego jest szansą na zwiększenie ruchu turystycznego. Podjęte działania przyczyniły się do większego zainteresowania turystyką kulturową – nawiązującą do tradycji kowalskich. Wieża Ariańska stała się dodatkową atrakcją dla turystów przemierzających szlaki rowerowe biegnące przez miejscowość, pasjonatów kowalstwa oraz szeroko pojętej sztuki ludowej. Realizowane cele przyczyniły się do wyeksponowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz uatrakcyjniły ofertę turystyczną.