Zwiększenie ilości miejsc noclegowych oraz wzbogacenie turystycznej ofertyrodzinnej w kwaterze „Willa Irys” w Cholewiance

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie ilości miejsc noclegowych oraz wzbogacenie turystycznej oferty rodzinnej w kwaterze „Willa Irys” w Cholewiance

BENEFICJENT

Halina Zielińska

MIEJSCOWOŚĆ

Cholewianka gm. Kazimierz Dolny

PARTNER WSPIERAJĄCY

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji w Nałęczowie

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 99 483,21 zł Kwota otrzymanego dofinansowania: 55 898,52 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

6 miesięcy (czerwiec - listopad 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

Willa Irys

CEL

Celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego, wykorzystanie bogactwa środowiska naturalnego i potencjału subregionu celem rozwijania oraz promocji produktów turystycznych „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny” poprzez wprowadzenie nowej, atrakcyjnej turystycznie oferty rodzinnej oraz zwiększenie miejsc noclegowych na terenie subregionu.

DZIAŁANIA

Beneficjent w ramach zrealizowanego projektu dokonał modernizacji pokoi poprawiając ich funkcjonalność, zwiększając bazę noclegową o 5 miejsc oraz poprawiając warunki pobytu w ramach nowej, kompleksowej oferty rodzinnej. Realizacja założonych celów umożliwiła wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie i wygłuszenie ścian w pokojach na piętrze, pomalowanie pomieszczeń, adaptację pomieszczeń gospodarczych na kuchnię i pralnię, wyposażenie bazy noclegowej, zakup i montaż placu zabaw.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu umożliwiła zmodernizowanie bazy noclegowej, zwiększając ilość miejsc z 8 na 13. Spodziewana liczba turystów w roku docelowym to ok. 200 osób. Beneficjent planuje zwiększać atrakcyjność pobytu turystów wprowadzając ofertę rekreacyjną  w postaci jedno dniowych wycieczek do okolicznych miejscowości.