Zwiększenie konkurencyjności firmy Jarosław Matwiejczuk poprzez wzrost jakości usług noclegowych oraz rozszerzenie oferty wypoczynkowej turystów powiązanej z regionalnymi i lokalnymi produktami turystycznymi

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie konkurencyjności firmy Jarosław Matwiejczuk poprzez wzrost jakości usług noclegowych oraz rozszerzenie oferty wypoczynkowej turystów powiązanej z regionalnymi i lokalnymi produktami turystycznymi.

BENEFICJENT

Jarosław Matwiejczuk

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNER WSPIERAJĄCY

Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu:99 933,00 zł., kwota dofinansowania: 59 959,80zł. (60%),

CZAS REALIZACJI

3 miesiące ( 1 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r.)

STRONA INTERNETOWA

wkrainiealicji.pl

CEL

Celem ogólnym projektu jest trwały wzrost społeczno – gospodarczy subregionu „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” poprzez zrównoważony rozwój turystyki z zachowaniem bioróżnorodności i ochrony ekosystemów oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości w zakresie funkcji turystycznej obszaru.

DZIAŁANIA

Beneficjent prowadzi działalność w kompleksie rekreacyjno – konferencyjno – wypoczynkowym „W Krainie Alicji Wellness & Spa”. W ramach projektu zwiększono ilość pokoi noclegowych z 3 do 12 i dostosowano standard wyposażenia, w szczególności mającego wpływ na funkcjonalność oraz bezpieczeństwo, co bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych usług. Utworzono komercyjną ofertę obiektu: Weekend dla zapracowanych – relaks w SPA, Weekend dla rodziców – oferta dla mam i ojców. Podniesienie standardu stworzyło możliwość do ubiegania się przez Wnioskodawcę do uzyskania statusu „Pensjonatu”. Kompleks, w którym funkcjonuje Wnioskodawca jest bezpośrednio powiązany z turystyką aktywną. Kontynuacja działań w ramach projektu poprzez uzupełnienie oferty o sprzęt rowerowy, kijki do nordic walking oraz utworzenie sauny ogrodowej przyczyniło się do wprowadzenia usług z zakresu turystyki aktywnej oraz powiązanie ich ze zintegrowanymi produktami turystycznymi lokalnymi i regionalnymi. Tak zdefiniowane usługi, dostępne na stronie internetowej są narzędziem do promocji atrakcji sieciowych produktów turystycznych.

WSKAŹNIKI

wnioskodawca jest członkiem LOT Kraina Lessowych Wąwozów (Partner Wspierający).
W wyniku wzajemnej współpracy pomiędzy podmiotami oraz realizacji działań w ramach projektu wśród turystów korzystających z usług nastąpi promocja produktów lokalnych i regionalnych związanych z aktywną turystyką oraz dziedzictwem historycznym, kulturowym, religijnym. W wyniku realizacji zaplanowanych działań nastąpi również dalsza specjalizacja w zakresie aktywnego wypoczynku, w tym promocja oferty turystyki aktywnej, w szczególności turystyki rowerowej oraz nordic walking. Stworzenie kompletnego systemu dostarczania usług: nocleg, wyżywienie, doradztwo w wyborze odpowiedniego szlaku turystycznego wraz z atrakcjami, przygotowanie do aktywnego wysiłku, oraz zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej po wysiłku fizycznym związanym z turystyką aktywną wpłynie na kompleksowość oferty i jakość oferowanych usług.