Zwiększenie konkurencyjności PPHU „SAM” Marcin Igor Świderski, jak również stacji narciarskich w okolicach Kazimierza Dolnego poprzez zakup sprzętu do naśnieżania obsługującego trasy narciarskie w subregionie

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie konkurencyjności PPHU „SAM” Marcin Igor Świderski, jak również stacji narciarskich w okolicach Kazimierza Dolnego poprzez zakup sprzętu do naśnieżania obsługującego trasy narciarskie w subregionie.

BENEFICJENT

PPHU „SAM” Marcin Igor Świderski

MIEJSCOWOŚĆ

Kazimierz Dolny

PARTNERZY

Nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 361 500,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 167 013,00 zł (60%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

3 miesiące (maj- lipiec 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

www.stacjakazimierz.pl

CEL

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej regionu, zwiększając jego atrakcyjność w okresie zimowym. Projekt umożliwił poprawę warunków panujących na okolicznych stokach narciarskich, przyczynił się do promocji subregionu jako miejsca przyjaznego turystycznie.

DZIAŁANIA 

Działania zrealizowane w ramach projektu są kolejnym etapem rozwoju ośrodków zimowych w subregionie. Zakupiono 4 manualne armatki śnieżne oraz 1 armatkę manualną na wysięgu. Urządzenia służą do zaśnieżania okolicznych wyciągów oraz są wypożyczane innym ośrodkom. Zakupione urządzenia umożliwiają zaśnieżanie a także tworzenie niewielkich pagórków zjazdowych przeznaczonych głównie dla sanek, pontonów i nart.

Ze względu na koszt i na krótki czas użytkowania nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na ich zakup. Beneficjent wprowadził nową usługę w regionie – możliwość wypożyczenia armatek osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Zakup sprzętu umożliwił wydłużenie sezonu narciarskiego.

WSKAŹNIKI

W związku z rozwojem poszczególnych stacji narciarskich z roku na rok odnotowywany jest ciągły wzrost odwiedzin. Ośrodki narciarskie w regionie cieszą się dużym powodzeniem, w okresie świątecznym odwiedziło każdy m.in. 1 tys. narciarzy. Zakup armatek w znaczący sposób spowodował wydłużenie sezonu narciarskiego co ma przełożenie na zatrudnienie, dochody oraz oddziaływanie projektu na obszar wsparcia. Udostępnienie tras zjazdowych spowodowało wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu. Nie występują przestoje ze względu na zamknięty stok z powodu złych warunków atmosferycznych spowodowanych brakiem śniegu. Dodatkowa opcja możliwości wypożyczania sprzętu powoduje wyrównanie szans wszystkich podmiotów.