Zwiększenie szans młodzieży ponadgimnazjalnej na rynku pracy przez rozbudzanie postaw przedsiębiorczych

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie szans młodzieży ponadgimnazjalnej na rynku pracy przez rozbudzenie postaw przedsiębiorczych

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Szkoła i Sztuka

MIEJSCOWOŚĆ

Nałęczów

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, Nałęczowski Ośrodek Kultury

KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 16 685,00 zł 

kwota otrzymanego dofinansowania: 15 016,50 zł (90%)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

4 miesiące (27 styczeń 2014- 15 maj 2014 r.)

STRONA INTERNETOWA

https://sites.google.com

CEL

Rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz rozwój umiejętności zwiększających szanse na rynku pracy. Rozbudzenie postaw przedsiębiorczych, wzmocnienie świadomości potrzeby celowego planowania swoich działań, umiejętnego wyszukiwania źródeł informacji ponadto nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, nawiązania współpracy oraz negocjacji.

DZIAŁANIA

Dwudziestu uczestników projektu uczestniczyło w 9 godzinnym szkoleniu którego celem było przekazanie przydatnej wiedzy w przystępny sposób zaś pozytywne zaliczenie testu stwarzało możliwość uczestnictwa w kolejnej części projektu. Kolejnym etapem były 15 godzinne warsztaty które stworzyły możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz pozwoliły wypracować umiejętności rozwiązywania problemów, zdobywania informacji oraz przygotowania planu krok po kroku aż do osiągnięcia wymaganego efektu.

Nagrodą dla uczestników warsztatów było wypłacone stypendium, dla grupy która zajęła I miejsce – 4000 zł, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2000 zł, IV miejsce- 400 zł. Potwierdzeniem nabytych umiejętności i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości  i zarządzania projektami był dyplom dla uczestników szkolenia. Produktem finalnym podjętych działań jest wydanie folderu- przewodnika po ciekawych pod względem artystycznym miejscach Trójkąta Turystycznego.

WSKAŹNIKI

Realizacja projektu ma trwały wpływ na grupę docelową, umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwija w uczestnikach postawy przedsiębiorcze. Wnioskodawca planuje organizację kolejnej edycji w następnych latach z pewnymi zmianami grup docelowych, ilości uczestników czy zasad rekrutacji rozszerzając zasięg projektu na inne szkoły w regionie.