Zwiększenie wykorzystania potencjału gospodarstwa agroturystycznego poprzez podniesienie standardu usług oddziaływującego na zwiększenie atrakcyjności oferty pobytowej oraz wypromowanie produktu turystycznego zlokalizowanego na obszarze subregionu Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie wykorzystania potencjału gospodarstwa agroturystycznego poprzez podniesienie standardu usług oddziaływującego na zwiększenie atrakcyjności oferty pobytowej oraz wypromowanie produktu turystycznego zlokalizowanego na obszarze subregionu Trójkąta Turystycznego Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny

BENEFICJENT

Bogusława Szewczyk

MIEJSCOWOŚĆ

Łąki gm. Wąwolnica

PARTNERZY

Nie przewidziano udziału partnerów

KWOTA DOFINANSOWANIA

Całkowita wartość projektu: 74 107,65 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 44 464,59 zł (60 %)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

7 miesięcy (maj - listopad 2013 r.)

STRONA INTERNETOWA

http://www.kraina.org.pl

CEL

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału gospodarstwa agroturystycznego poprzez podniesienie standardu usług oddziaływujących na atrakcyjność oferty pobytowej oraz wypromowanie produktu turystycznego. Działania umożliwiły modernizację gospodarstwa, przystosowując obiekt do spełnienia oczekiwań turystów ceniących wysoki standard miejsca pobytu.

DZIAŁANIA

W ramach projektu powstała infrastruktura rekreacyjna na terenie gospodarstwa w postaci: kamiennego grilla, wędzarni, pieca chlebowego z blatem roboczym  oraz wiatą posiadającą podłogę wyłożoną kostką brukową co umożliwia klientom przygotowanie i spożywanie jedzenia w komfortowych warunkach. Dla najmłodszych utworzono plac zabaw wraz z trampoliną spełniającą standardy bezpieczeństwa. W celu stworzenia komfortowych warunków w miejscu pobytu dokonano modernizacji podłogi polegającej na instalacji ogrzewania podłogowego oraz zmianie pokrycia podłogi z drewnianej na terakotę. Aby zapewnić wyjątkowy klimat świadczący o wysokim standardzie zakupiono zestaw obiadowo-kawowy wraz ze sztućcami. Elementem wyróżniającym gospodarstwo od innych jest wprowadzenie m.in. rajdów konnych, obozów jeździeckich – mających formę teoretyczno – praktyczną oraz wypraw w siodle do miejsc niedostępnych.

 W ramach działań promocyjnych Beneficjent przedstawia ofertę gospodarstwa agroturystycznego na różnych portalach internetowych, zrzesza się i współpracuje z organizacjami wspierającymi obiekty turystyki wiejskiej.

WSKAŹNIKI

Podjęte przez Wnioskodawcę działania przyczyniły się do zrealizowania oczekiwań klientów w zakresie standardu i jakości usług. Gospodarstwo w szczególny sposób zachęca do przyjazdu uatrakcyjniając pobyt zabawami z udziałem koni. Wyjątkowy charakter atrakcji wynika z faktu że są one realizowane w gospodarstwach zrzeszonych w sieci „Lubelskie w siodle”. Innowacyjność oferty turystycznej polega na oryginalnych sposobach zwiedzania i poznawania walorów wsi lubelskiej zgodnie z zainteresowaniami czyli w siodle.